19:05 - 8/Օգոստոս/2017  #Հասարակություն

ՍԴ-ն բավարարել է «Իրավունքի Եվրոպա միավորում»-ի դիմումը

 

2017 թ․ հունիսի 20-ին ՀՀ սահմանադրական դատարանը «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իհկ-ի դիմումի հիման վրա հակասահմանադրական է ճանաչել ՀՀ դատական օրենսգրքի 115․2–րդ հոդվածի 10-րդ մասը, իսկ 117-րդ հոդվածի 5-րդ մասը համարել է համապատասխան Սահմանադրությանը այնպիսի բովանդակությամբ, ըստ որի այն չի արգելում երրորդ անձանց իրավունքը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ստանալու ՀՀ դատական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված զեկույցը։ Ըստ ՀՀ դատական օրենսգրքի 115.2-րդ հոդվածի 10-րդ մասի՝ դատավորների թեկնածուների «հոգեբանական թեստի արդյունքներն ունեն միայն խորհրդատվական նշանակություն, ենթակա չեն հրապարակման և տրամադրվում են միայն Արդարադատության խորհրդի անդամներին՝ խորհրդում հարցազրույցի անցկացումից հետո մինչև ամփոփիչ քննարկումը: Հոգեբանական թեստի արդյունքները, դատավորների թեկնածությունների ցուցակը Հանրապետության Նախագահի կողմից հաստատվելուց հետո, ենթակա են ոչնչացման»: Նույն օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է, որ արդարադատության խորհրդում հարցազրույցին մասնակցած անձինք իրավունք ունեն դիմելու և Արդարադատության խորհրդում քվեարկության արդյունքների ամփոփումից հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, ստանալու սույն հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան իրենց վերաբերյալ կազմված զեկույցը:

Դեռևս 2015 թ․ հունվարի 27-ին ԻԵՄ-ը դիմել էր ՀՀ արդարադատության խորհուրդ՝ խնդրելով տրամադրել ՀՀ դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով 2014 թ․ դեկտեմբերի 10-12-ին և 2015 թ․ հունվարի 26-ին անցկացված որակավորման ստուգման քննության բանավոր փուլի յուրաքանչյուր մասնակցի վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության խորհրդի անդամների եզրակացությունը և հատուկ կարծիքները։ Դիմողը խնդրել է նաև մանրամասնել, թե ինչ չափանիշներով է գնահատումն իրականացվում այդ փուլում, և տրամադրել մասնակիցների հարցաշարերը, հոգեբանական թեստերն ու արդյունքները, հարցազրույցների գնահատականները՝ ըստ Արդարադատության խորհրդի առանձին անդամների, նաև մնացած բոլոր մրցութային փաստաթղթերը։ Արդարադատության խորհուրդը մերժել էր հկ-ի հարցումը, ինչից հետո հկ-ն դիմել էր ՀՀ վարչական դատարան՝ տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորեցման պահանջով, սակայն դատարանը մերժել էր հկ-ի հայցը։

2015 թ․ փետրվարի 23-ին հկ-ն դիմել էր ՀՀ արդարադատության խորհուրդ՝ խնդրելով տրամադրել ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 թ․ հունվարի 26-ին անցկացված որակավորման ստուգման քննության բանավոր փուլի ամփոփիչ քննարկման ավարտից հետո կայացված քվեարկության արդյունքները, հատկապես, թե հավակնորդներից յուրաքանչյուրը քանի դեմ և քանի կողմ ձայն է ստացել և խորհրդի հատուկ կարծիքները, եթե առկա են։ ՀԿ-ն նաև խնդրել էր պարզաբանել, թե ՀՀ դատական օրենսգրքուի 115․2-րդ հոդվածում մատնանշված հոգեբանական թեստերն ինչպես են կազմվում, ում կողմից, ինչպես են գնահատվում, ում կողմից, և ինչպես են ընտրվում հոգեբանական թեստը կազմող անձինք, ինչպիսի նյութերի հիման վրա և ինչ հարցերի շուրջ են կազմվում թեստերը։ Այս հարցմամբ պահանջված տեղեկությունը ևս արդարադատության խորհուրդը հրաժարվել է տրամադրելուց, իսկ վերջինիս դեմ ներկայացված հայցը վարչական դատարանը մերժել է։

Երկու դեպքում էլ ԻԵՄ-ը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոքներ, որոնք ևս մերժվել են, իսկ վճռաբեկ դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել վճռաբեկ բողոքները։

Ըստ դիմողի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի՝ մերժումը որևէ իրավաչափ նպատակ չունի, և այդ տեղեկությունները չեն կարող դիտարկվել անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի շրջանակներում, քանի որ վերաբերում են այդ անձանց՝ հանրային իշխանության տիրույթում իրականացվող գործունեությանը և չեն կարող դուրս գալ հանրային հսկողությունից։ Ըստ դիմողի՝ հոգեբանական թեստի արդյունքները ոչնչացնելու պահանջը չի բխում հանրային վերահսկողության անհրաժեշտությունից, նաև սահմանափակում է ազատ արտահայտվելու, այդ թվում` տեղեկություններ փնտրելու իրավունքները։

Սահմանադրական դատարանն իր որոշումը կայացնելիս հարցը դիտարկել է ոչ միայն հանրային վերահսկողության՝ կարծիքի արտահայտման, այդ թվում՝ տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու և տարածելու սահմանադրական իրավունքի իրականացման շրջանակներում, համաչափության և իրավական որոշակիության սահմանադրական սկզբունքների պահանջը հաշվի առնելով, այլև քաղաքացիական հասարակության կայացման համատեքստում՝ հաշվի առնելով հկ-ների դերը պետության և հասարակության կյանքում։ Առաջնորդվելով վերոնշյալով, ինչպես նաև հաշվետու գործունեությամբ, հանրային իշխանության գործողությունների թափանցիկությամբ՝ ՍԴ-ն համարել է, որ հավակնորդների ներկայացրած և նրանց վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը, տեղեկությունները, դիտարկվող գործընթացների արդյունքները պետք է լինեն բաց և թափանցիկ․ «Նման տվյալները պետք է ներառվեն հավակնորդի, հետագայում՝ դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձի անձնական գործում, ենթակա լինեն տրամադրման հավակնորդներին, երրորդ անձանց, այդ թվում՝ կանոնադրական համապատասխան իրավասությամբ օժտված հասարակական կազմակերպություններին»։

Անդրադառնալով հոգեբանական թեստի հրապարակման և երրորդ անձանց տրամադրման ոչ ենթակա լինելուն,ինչպես նաև դրա ոչնչացման ենթակա լինելուն՝ ՍԴ-ն համարել է, որ սա ևս պետք է վերաիմաստավորվի, քանի որ չնայած ըստ օրենսգրքի՝ այդ թեստն ընդամենը խորհրդատվական նշանակություն ունի, սակայն ողջ օրենսգրքի համատեքստում այն ունի գործուն նշանակություն, քանի որ ուղղված է պետաիշխանական պատասխանատվության ստանձնման համար անհրաժեշտ որոշ անհատական հատկանիշների գնահատմանը․ «․․․դրանք առնվազն այն հավակնորդների մասով, ովքեր ընդգրկվել են դատավորների թեկնածությունների ցուցակում, չտրամադրելը երրորդ անձանց, այդ թվում՝ համապատասխան կանոնադրական նպատակ ունեցող հկ-ներին, իրավաչափ նպատակ չի հետապնդում», – նշված է ՍԴ որոշման մեջ։ ՍԴ-ն կարևոր է համարել նման տեղեկատվության տրամադրումը հանրային վերահսկողության արդյունավետության ապահովման, հանրային իշխանության ինստիտուտների նկատմամբ հասարակության վստահության, քաղաքացիական հասարակության և հկ-ների դերի բարձրացման առումով։

Անդրադառնալով ՀՀ դատական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված զեկույցին՝ ՍԴ-ն համարել է, որ չկա այն երրորդ անձնանց տրամադրելու արգելք թե՛ 117-րդ հոդվածի 5-րդ մասի տրամաբանությունից ելնելով, թե՛«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով, ուստի և ՀՀ վարչական դատարանը դիմողի գործերով տվյալ օրենքին տվել է այլ մեկնաբանություն՝ համարելով, որ օրենքը նախատեսում է արգելք։

Այս որոշման հիման վրա «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իհկ-ի նկատմամբ կայացած դատական ակտերը նոր հանգամանքի հիմքով կվերանայվեն։

Հիշեցնենք, որ ԻԵՄ-ն իրականացնում է «Հանրային վերահսկողություն պետական պաշտոնյաների նկատմամբ» ծրագիրը, որի շրջանակներում դիտարկում է հանրային պաշտոնյաների ընտրության, այդ թվում՝ դատավորների մրցույթները

Դիտարկված մրցույթների մասին զեկույցները՝ այստեղ


#ՍԴ  #«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» 
Share
Class
Link
Plus
Send
Pin

Լրահոս
Ամենադիտված
Նալբանդյանը կայցելի Բրյուսել
Այսօր 9:30
Le Monde. Ռաքքան ամբողջովին ազատագրված է
Այսօր 9:25
«Ժամանակ». ԱԱԾ-ն զբաղվում է «Հարավկովկասյան երկա­թուղիներ»-ի հարցով
Այսօր 9:21
«Հրապարակ». Ալեքսանյանն արգելափակել է Սեյրան Սարոյանի ապրանքը
Այսօր 9:15
«Ժողովուրդ». Կալանավորված­ները մտա­հոգված են իրենց կյանքի և անվտան­գության համար
Այսօր 9:10
«Առավոտ». Խաղաղություն, անգրագիտության վերացում և սուրճ
Այսօր 9:05
Եղանակը Հայաստանում
Այսօր 9:00
Աստղագուշակ. Հոկտեմբերի 18
17/Հոկտեմբեր/2017 - 23:00
Ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող օրենքը անհրաժեշտություն է
17/Հոկտեմբեր/2017 - 22:30
Թվիթերյան պատերազմ
17/Հոկտեմբեր/2017 - 21:57
Երեք նաիրիտցիների գործը շարունակում է ձեռքից ձեռք անցնել
17/Հոկտեմբեր/2017 - 21:31
«Սովետի վախտերի» վերադարձը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 21:00
Հոկտեմբերի 18-ին կհոսանքազրկվեն
17/Հոկտեմբեր/2017 - 20:43
Թադևոսյան. Հայաստանը չի կարող ԵՄ-ի հետ մաքսային օրենսդրության կատարելագործման խնդիրներ քննարկել
17/Հոկտեմբեր/2017 - 20:30
24 ժամ ջուր չի լինի
17/Հոկտեմբեր/2017 - 20:15
Վիգեն Սարգսյանը կրթության կաշվին բանակի հարց է լուծում
17/Հոկտեմբեր/2017 - 20:00
ԻՊ համակիրները սպառնացել են ահաբեկչական ակտեր իրականացնել ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ
17/Հոկտեմբեր/2017 - 19:45
Իվետա Տոնոյան. Գագիկ Ծառուկյանին չեն թալանել
17/Հոկտեմբեր/2017 - 19:30
Կանխվել է Իրանից Հայաստան թմրանյութի խոշոր խմբաքանակի ներմուծման փորձը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 19:15
Կամո Հովհաննիսյանի հաղթական գոլը Բելառուսի առաջնությունում (տեսանյութ)
17/Հոկտեմբեր/2017 - 19:00
Աջապահյան. «Ընտանեկան բռնության կանխարգելման» օրենքի ընդունումը ճիշտ է, թե՞ ոչ
17/Հոկտեմբեր/2017 - 18:42
Alexa ձայնային օգնականը սովորել է հագուստ ընտրել
17/Հոկտեմբեր/2017 - 18:30
«Ազատ խոսք». Սերժ Սարգսյանի ուղերձը. «Իմ գնալու հետ հույսեր մի կապեք»
17/Հոկտեմբեր/2017 - 18:00
Բակո Սահակյան. Արցախի ճակատագիրը չի կարող որոշվել առանց նրա անմիջական մասնակցության
17/Հոկտեմբեր/2017 - 17:30
«Վաղը ճակատագրական օր է Փարիզի հայության համար». ՀայՁայն
17/Հոկտեմբեր/2017 - 17:15
Աղքատության վերացման համար պայքարի միջազգային օր
17/Հոկտեմբեր/2017 - 17:00
Ասանժը պարգև է խոստացել Մալթայում «լրագրողին սպանողների» մասին տեղեկության համար
17/Հոկտեմբեր/2017 - 16:31
Մեծամորի ԱԷԿ-ի տարիքը, ռիսկայնությունն ու փակման հետևանքները
17/Հոկտեմբեր/2017 - 16:00
Հարությունյան. Ամենակարևոր հարցերից մեկը՝ դատավորների ներքին անկախությունն է
17/Հոկտեմբեր/2017 - 15:42
Քննարկվել են Հայաստան-Վրաստան օդային գծի և Կապսի ջրամբարի կառուցման հարցերը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 15:30
Այսօր Չեմպիոնների լիգայում կկայանա 8 հանդիպում (տեսանյութ)
17/Հոկտեմբեր/2017 - 15:16
Բոստանջյան. Հայտնի ուժերն են պարտադրել այս օրենքը (տեսանյութ)
17/Հոկտեմբեր/2017 - 15:00
Բաքու. Սերժ Սարգսյանը խախտել է ձեռք բերված պայմանավորվածությունները
17/Հոկտեմբեր/2017 - 14:46
Անդրիաս Ղուկասյանը կմնա կալանքի տակ
17/Հոկտեմբեր/2017 - 14:30
Ինչու է Լարսը բեռնատարների համար փակ
17/Հոկտեմբեր/2017 - 14:00
Վարչապետին է ներկայացվել Վանաձորի զարգացման հայեցակարգը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 13:30
Իզորիա. Մենք համագործակցության շատ լավ դինամիկա ունենք եռակողմ ձևաչափով
17/Հոկտեմբեր/2017 - 13:00
Լարսը փակ է բեռնատարների համար
17/Հոկտեմբեր/2017 - 12:30
Հայ եկեղեցին նշում է 6 առաքյալների հիշատակության օրը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 12:00
ՀՔԱՎ. Սարի թաղի գործով 11 վկայի բերման կենթարկեն դատարան
17/Հոկտեմբեր/2017 - 11:38
Քամու վնասների վերաբերյալ ահազանգերը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 11:19
Գաբրիելյան. Համաշխարհային բանկը Հայաստանի կարեւորագույն գործընկերն է
17/Հոկտեմբեր/2017 - 11:01
Շարմազանով. Հայաստանը նախապայման չի դրել
17/Հոկտեմբեր/2017 - 10:43
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կոչ է արել հասնել ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 10:35
ԵՊՀ. Բիզնես դասով գործուղումներ չեն եղել
17/Հոկտեմբեր/2017 - 10:20
Եղանակը Հայաստանում
17/Հոկտեմբեր/2017 - 10:00
«Փաստ». Ամուսնական 14 մատանի՝ բյուջեի հաշվին
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:55
«Ժամանակ». Ծառուկյանին «քցել» են
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:50
«168 ժամ». Համաձայնագրի առաջին թիրախը հայ մարդն է, և ոչ իշխանությունը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:45
«Իրատես». Սերժ Սարգսյանի քայլը տարակուսանք է առաջացրել
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:40
«Փաստ». «Վեոլիա ջուրը» դատի է տվել ՀՅԴ-ի Պռոշյանի կոմիտեին
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:35
«Ժամանակ». ՀՀ-ԵՄ համաձայնագրի ստորագրման համար կան անհաղթահարելի խոչընդոտներ
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:30
The Times. Ռուսաստանը «ֆինանսավորում է «Թալիբանին»
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:25
«168 ժամ». Wikileaks-ը ներկայում ռուսական հետախուզության մասնաճյուղն է
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:20
«Հրապարակ». Արա Բաբլոյանի հայտնությունը Լեհաստանում հենց այն­պես չէ
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:15
«Ժողովուրդ». Կոնվերս բանկի կողոպուտի առեղծվածը
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:10
«Առավոտ». Փաստաթղթի հրապարակմամբ ԵՄ-ն որոշակի ուղերձ հղեց
17/Հոկտեմբեր/2017 - 9:05
Աստղագուշակ. Հոկտեմբերի 17
16/Հոկտեմբեր/2017 - 23:00
«Եվա» ֆիլմն ընդգրկվել է «Օսկար»-ի նախընտրական ցանկում (տեսանյութ)
16/Հոկտեմբեր/2017 - 22:30
Հարբած պոեզիայի երեկո «Բյուրոկրատում» (լուսանկարներ)
16/Հոկտեմբեր/2017 - 22:00
35 ժամ ջուր չի լինի
16/Հոկտեմբեր/2017 - 21:30
Հոկտեմբերի 17-ին կհոսանքազրկվեն
16/Հոկտեմբեր/2017 - 21:05
Ազատ մամուլի պատրանքը
16/Հոկտեմբեր/2017 - 21:00
«Երկիր Ծիրանին» հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացնում
16/Հոկտեմբեր/2017 - 20:30
Կարեն Կարապետյանը կարող է դառնալ Արտաշես արքայի արքետիպային ժառանգորդը - 2
16/Հոկտեմբեր/2017 - 20:00
Արտյոմ Տոնոյան. Քիրքուկում հնարավոր է վերահաստատվի իրաքյան իշխանությունը
16/Հոկտեմբեր/2017 - 19:30
Արցախի ԱԳՆ մեկնաբանությունը Սարգսյան-Ալիև հանդիպման վերաբերյալ
16/Հոկտեմբեր/2017 - 19:11
Հացադուլ հայտարարած Ներսես Պողոսյանի առողջական վիճակը վատանում է
16/Հոկտեմբեր/2017 - 19:00
Հայաստանի ազգային հավաքականը 90-րդն է ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում
16/Հոկտեմբեր/2017 - 18:34
Սարգսյան․ Եվ՛ Ադրբեջանի նախագահը, և՛ ես խորապես շահագրգռված ենք, որ լարվածությունը թուլանա
16/Հոկտեմբեր/2017 - 18:13
ԱԻՆ. Հայաստանում քամու ուժգնացումը երեկոյան կարող է կրկնվել
16/Հոկտեմբեր/2017 - 18:00
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանը հերքում է
16/Հոկտեմբեր/2017 - 17:30
ԱԻՆ. Հայաստանում փոթորիկ է սպասվում
15/Հոկտեմբեր/2017 - 19:00
35 ժամ ջուր չի լինի
16/Հոկտեմբեր/2017 - 21:30
Ադրբեջանի դպրոցների 10-րդ դասարանի պատմության դասագրքից...
8/Հոկտեմբեր/2017 - 10:45
Սրանցը ցեղական է
12/Հոկտեմբեր/2017 - 22:01
Լևոն Իգիթյան. «Քեզնից ի՞նչ կին, ա՛յ բ...զ»
11/Հոկտեմբեր/2017 - 17:30
Ինչպես է տեղաշարժվում գայլերի ոհմակը (տեսանյութ)
8/Հոկտեմբեր/2017 - 12:30
Կոտրել են տերմինալը և գողացել շուրջ 375 հազար դրամ
12/Հոկտեմբեր/2017 - 20:44
Հովիվ է կորել
13/Հոկտեմբեր/2017 - 9:30
«Ազատ խոսք». Գուցե Ռուսաստա՞նն է «ջրել» Վիեննայի պայմանավորվածությունները
13/Հոկտեմբեր/2017 - 18:00
Ջուր չի լինի
8/Հոկտեմբեր/2017 - 20:30
Մարկոս Պիզելի. Մեղավորը ֆեդերացիայի նախագահն է... (տեսանյութ)
9/Հոկտեմբեր/2017 - 14:44
Ջուր չի լինի
12/Հոկտեմբեր/2017 - 20:16
Արմեն Ջիգարխանյանն անհետացե՞լ է
15/Հոկտեմբեր/2017 - 22:13
«Ազատ խոսք». Իշխանություններին ընտանեկան բռնությունները չեն էլ հետաքրքրում
10/Հոկտեմբեր/2017 - 18:00
Վանո Սիրադեղյան. Էրիվանի խանության ժամանակները
14/Հոկտեմբեր/2017 - 11:00
Համբարյան. Նախագահի և վարչապետի խորհրդականները կարող են նախանձել ռեկտորի օգնականին
10/Հոկտեմբեր/2017 - 12:28
Ուղեղի բացակայության սահմանումը
15/Հոկտեմբեր/2017 - 22:41
Սուպերմարկետ է այրվում. դեպքի վայր է մեկնել 4 մարտական հաշվարկ
9/Հոկտեմբեր/2017 - 17:11
Գլխավոր դատախազությունը Խաչիկյանին դատի է տվել
10/Հոկտեմբեր/2017 - 17:30
Արշակյան. Սպասվող փոթորկի պատճառով դպրոցներին զգուշացրել ենք, որ երեխաները դրսում չլինեն
16/Հոկտեմբեր/2017 - 14:15

Այս թեմայով