19:05 - 8/Օգոստոս/2017  #Հասարակություն

ՍԴ-ն բավարարել է «Իրավունքի Եվրոպա միավորում»-ի դիմումը

 

2017 թ․ հունիսի 20-ին ՀՀ սահմանադրական դատարանը «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իհկ-ի դիմումի հիման վրա հակասահմանադրական է ճանաչել ՀՀ դատական օրենսգրքի 115․2–րդ հոդվածի 10-րդ մասը, իսկ 117-րդ հոդվածի 5-րդ մասը համարել է համապատասխան Սահմանադրությանը այնպիսի բովանդակությամբ, ըստ որի այն չի արգելում երրորդ անձանց իրավունքը «Տեղեկատվության ազատության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով ստանալու ՀՀ դատական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված զեկույցը։ Ըստ ՀՀ դատական օրենսգրքի 115.2-րդ հոդվածի 10-րդ մասի՝ դատավորների թեկնածուների «հոգեբանական թեստի արդյունքներն ունեն միայն խորհրդատվական նշանակություն, ենթակա չեն հրապարակման և տրամադրվում են միայն Արդարադատության խորհրդի անդամներին՝ խորհրդում հարցազրույցի անցկացումից հետո մինչև ամփոփիչ քննարկումը: Հոգեբանական թեստի արդյունքները, դատավորների թեկնածությունների ցուցակը Հանրապետության Նախագահի կողմից հաստատվելուց հետո, ենթակա են ոչնչացման»: Նույն օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 5-րդ մասը սահմանում է, որ արդարադատության խորհրդում հարցազրույցին մասնակցած անձինք իրավունք ունեն դիմելու և Արդարադատության խորհրդում քվեարկության արդյունքների ամփոփումից հետո` մեկշաբաթյա ժամկետում, ստանալու սույն հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան իրենց վերաբերյալ կազմված զեկույցը:

Դեռևս 2015 թ․ հունվարի 27-ին ԻԵՄ-ը դիմել էր ՀՀ արդարադատության խորհուրդ՝ խնդրելով տրամադրել ՀՀ դատավորների թեկնածուների ցուցակի համալրման նպատակով 2014 թ․ դեկտեմբերի 10-12-ին և 2015 թ․ հունվարի 26-ին անցկացված որակավորման ստուգման քննության բանավոր փուլի յուրաքանչյուր մասնակցի վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության խորհրդի անդամների եզրակացությունը և հատուկ կարծիքները։ Դիմողը խնդրել է նաև մանրամասնել, թե ինչ չափանիշներով է գնահատումն իրականացվում այդ փուլում, և տրամադրել մասնակիցների հարցաշարերը, հոգեբանական թեստերն ու արդյունքները, հարցազրույցների գնահատականները՝ ըստ Արդարադատության խորհրդի առանձին անդամների, նաև մնացած բոլոր մրցութային փաստաթղթերը։ Արդարադատության խորհուրդը մերժել էր հկ-ի հարցումը, ինչից հետո հկ-ն դիմել էր ՀՀ վարչական դատարան՝ տեղեկատվություն տրամադրելու պարտավորեցման պահանջով, սակայն դատարանը մերժել էր հկ-ի հայցը։

2015 թ․ փետրվարի 23-ին հկ-ն դիմել էր ՀՀ արդարադատության խորհուրդ՝ խնդրելով տրամադրել ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2015 թ․ հունվարի 26-ին անցկացված որակավորման ստուգման քննության բանավոր փուլի ամփոփիչ քննարկման ավարտից հետո կայացված քվեարկության արդյունքները, հատկապես, թե հավակնորդներից յուրաքանչյուրը քանի դեմ և քանի կողմ ձայն է ստացել և խորհրդի հատուկ կարծիքները, եթե առկա են։ ՀԿ-ն նաև խնդրել էր պարզաբանել, թե ՀՀ դատական օրենսգրքուի 115․2-րդ հոդվածում մատնանշված հոգեբանական թեստերն ինչպես են կազմվում, ում կողմից, ինչպես են գնահատվում, ում կողմից, և ինչպես են ընտրվում հոգեբանական թեստը կազմող անձինք, ինչպիսի նյութերի հիման վրա և ինչ հարցերի շուրջ են կազմվում թեստերը։ Այս հարցմամբ պահանջված տեղեկությունը ևս արդարադատության խորհուրդը հրաժարվել է տրամադրելուց, իսկ վերջինիս դեմ ներկայացված հայցը վարչական դատարանը մերժել է։

Երկու դեպքում էլ ԻԵՄ-ը ներկայացրել է վերաքննիչ բողոքներ, որոնք ևս մերժվել են, իսկ վճռաբեկ դատարանը մերժել է վարույթ ընդունել վճռաբեկ բողոքները։

Ըստ դիմողի ներկայացուցիչ Տիգրան Եգորյանի՝ մերժումը որևէ իրավաչափ նպատակ չունի, և այդ տեղեկությունները չեն կարող դիտարկվել անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքի շրջանակներում, քանի որ վերաբերում են այդ անձանց՝ հանրային իշխանության տիրույթում իրականացվող գործունեությանը և չեն կարող դուրս գալ հանրային հսկողությունից։ Ըստ դիմողի՝ հոգեբանական թեստի արդյունքները ոչնչացնելու պահանջը չի բխում հանրային վերահսկողության անհրաժեշտությունից, նաև սահմանափակում է ազատ արտահայտվելու, այդ թվում` տեղեկություններ փնտրելու իրավունքները։

Սահմանադրական դատարանն իր որոշումը կայացնելիս հարցը դիտարկել է ոչ միայն հանրային վերահսկողության՝ կարծիքի արտահայտման, այդ թվում՝ տեղեկություններ փնտրելու, ստանալու և տարածելու սահմանադրական իրավունքի իրականացման շրջանակներում, համաչափության և իրավական որոշակիության սահմանադրական սկզբունքների պահանջը հաշվի առնելով, այլև քաղաքացիական հասարակության կայացման համատեքստում՝ հաշվի առնելով հկ-ների դերը պետության և հասարակության կյանքում։ Առաջնորդվելով վերոնշյալով, ինչպես նաև հաշվետու գործունեությամբ, հանրային իշխանության գործողությունների թափանցիկությամբ՝ ՍԴ-ն համարել է, որ հավակնորդների ներկայացրած և նրանց վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը, տեղեկությունները, դիտարկվող գործընթացների արդյունքները պետք է լինեն բաց և թափանցիկ․ «Նման տվյալները պետք է ներառվեն հավակնորդի, հետագայում՝ դատավորների թեկնածությունների ցուցակում ընդգրկված անձի անձնական գործում, ենթակա լինեն տրամադրման հավակնորդներին, երրորդ անձանց, այդ թվում՝ կանոնադրական համապատասխան իրավասությամբ օժտված հասարակական կազմակերպություններին»։

Անդրադառնալով հոգեբանական թեստի հրապարակման և երրորդ անձանց տրամադրման ոչ ենթակա լինելուն,ինչպես նաև դրա ոչնչացման ենթակա լինելուն՝ ՍԴ-ն համարել է, որ սա ևս պետք է վերաիմաստավորվի, քանի որ չնայած ըստ օրենսգրքի՝ այդ թեստն ընդամենը խորհրդատվական նշանակություն ունի, սակայն ողջ օրենսգրքի համատեքստում այն ունի գործուն նշանակություն, քանի որ ուղղված է պետաիշխանական պատասխանատվության ստանձնման համար անհրաժեշտ որոշ անհատական հատկանիշների գնահատմանը․ «․․․դրանք առնվազն այն հավակնորդների մասով, ովքեր ընդգրկվել են դատավորների թեկնածությունների ցուցակում, չտրամադրելը երրորդ անձանց, այդ թվում՝ համապատասխան կանոնադրական նպատակ ունեցող հկ-ներին, իրավաչափ նպատակ չի հետապնդում», – նշված է ՍԴ որոշման մեջ։ ՍԴ-ն կարևոր է համարել նման տեղեկատվության տրամադրումը հանրային վերահսկողության արդյունավետության ապահովման, հանրային իշխանության ինստիտուտների նկատմամբ հասարակության վստահության, քաղաքացիական հասարակության և հկ-ների դերի բարձրացման առումով։

Անդրադառնալով ՀՀ դատական օրենսգրքի 117-րդ հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված զեկույցին՝ ՍԴ-ն համարել է, որ չկա այն երրորդ անձնանց տրամադրելու արգելք թե՛ 117-րդ հոդվածի 5-րդ մասի տրամաբանությունից ելնելով, թե՛«Տեղեկատվության ազատության մասին» օրենքով, ուստի և ՀՀ վարչական դատարանը դիմողի գործերով տվյալ օրենքին տվել է այլ մեկնաբանություն՝ համարելով, որ օրենքը նախատեսում է արգելք։

Այս որոշման հիման վրա «Իրավունքի Եվրոպա միավորում» իհկ-ի նկատմամբ կայացած դատական ակտերը նոր հանգամանքի հիմքով կվերանայվեն։

Հիշեցնենք, որ ԻԵՄ-ն իրականացնում է «Հանրային վերահսկողություն պետական պաշտոնյաների նկատմամբ» ծրագիրը, որի շրջանակներում դիտարկում է հանրային պաշտոնյաների ընտրության, այդ թվում՝ դատավորների մրցույթները

Դիտարկված մրցույթների մասին զեկույցները՝ այստեղ


#ՍԴ  #«Իրավունքի Եվրոպա միավորում» 
Share
Class
Link
Plus
Send
Pin

Լրահոս
Ամենադիտված
Այսօր Ապրիլյան պատերազմի հերոս Գևորգ Վարդանյանի ծննդյան օրն է (տեսանյութ)
19/Օգոստոս/2017 - 22:30
«ԻՊ»-ից փախած հայերը պատմել են իրենց գերության մասին
19/Օգոստոս/2017 - 22:00
Ֆինլանդիայի ահաբեկչություն թիրախը կանայք են եղել (լուսանկար)
19/Օգոստոս/2017 - 21:30
Հարութ Ուլոյան. Հայաստանի անտառները և նրանց նշանակությունը (լուսանկարներ)
19/Օգոստոս/2017 - 21:00
ՀՀ ԱԻ նախարարը պարգևատրեց «ԻԼ-76»-ի անձնակազմին
19/Օգոստոս/2017 - 20:30
Միլիարդատեր Կարլ Այքանը՝ Թրամփին. Ես հեռանում եմ
19/Օգոստոս/2017 - 20:00
Վթար Երևան-Սևան ավտոճանապարհին. 9 մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց
19/Օգոստոս/2017 - 19:27
Բուլղարիան ուժեղացնում է Թուրքիայի հետ սահմանը
19/Օգոստոս/2017 - 19:00
Կինոժամ. «Լիալուսնի թագավորություն» (2012)
19/Օգոստոս/2017 - 14:35
Հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը
19/Օգոստոս/2017 - 14:00
Էրդողանը կայցելի Ադրբեջան
19/Օգոստոս/2017 - 13:28
Ֆուտբոլ. Այսօրվա խաղերը
19/Օգոստոս/2017 - 13:00
Գլխավոր խորհրդական Ստիվըն Բենոնը լքում է Սպիտակ տունը
19/Օգոստոս/2017 - 12:34
STOP կադր. Սևանի ձկնորսները
19/Օգոստոս/2017 - 12:00
Լևոն Արոնյանն ամուսնանում է (լուսանկար)
19/Օգոստոս/2017 - 11:28
Երթևեկության փոփոխություն Երևանում
19/Օգոստոս/2017 - 11:00
Կողոպուտ՝ ըստ UCOM-ի
19/Օգոստոս/2017 - 10:30
Այսօր Ապրիլյան պատերազմի հերոս Ադամ Սահակյանի ծննդյան օրն է (տեսանյութ)
19/Օգոստոս/2017 - 10:00
Եղանակը Հայաստանում օգոստոսի 19-ին
19/Օգոստոս/2017 - 9:30
Սենթ Լուիս. Լևոն Արոնյանը նվաճեց հաղթողի տիտղոսը
19/Օգոստոս/2017 - 9:00
Հրապարակվել է Աշխարհում կրոնի ազատության նոր զեկույցը
18/Օգոստոս/2017 - 12:00
Զախարովա. ՀՀ և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին կարվի հայտարարություն (տեսանյութ)
18/Օգոստոս/2017 - 11:30
Բարսելոնի ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է «ԻՊ-ը»
18/Օգոստոս/2017 - 11:00
Օրվա բաղադրատոմսը. Կանաչ լոբով, ընկույզով և պանրով աղցան
18/Օգոստոս/2017 - 10:30
Սենթ Լուիս. Լևոն Արոնյանը՝ միանձնյա առաջատար
18/Օգոստոս/2017 - 10:00
Եղանակը Հայաստանում օգոստոսի 18-ին
18/Օգոստոս/2017 - 9:30
Օգոստոսի 17-ին լույս չի լինի
17/Օգոստոս/2017 - 22:00
Խոսրովի հրդեհից փախածը...
17/Օգոստոս/2017 - 21:22
Ահաբեկչություն Բարսելոնում. Կան զոհեր և վիրավորներ (թարմացվող, տեսանյութ)
17/Օգոստոս/2017 - 21:10
ԱԻՆ-ը տեխնիկապես պատրաստ չէր նման հրդեհի դեմ պայքարելու համար
17/Օգոստոս/2017 - 21:00
ՖԻՖԱ-ն ներկայացրել է տարվա լավագույն մարզիչ մրցանակի հավակնորդներին
17/Օգոստոս/2017 - 20:27
Օգոստոսի 10-ին Երևանում ծնվել է 80 երեխա
17/Օգոստոս/2017 - 20:00
Օրվա բաղադրատոմսը. Հավը՝ պանրասերուցքային սոուսով
17/Օգոստոս/2017 - 19:30
Գագիկ Սուրենյան. Վաղվանից ամառը կվերադառնա Հայաստան (լուսանկարներ)
17/Օգոստոս/2017 - 19:00
Նախարարությունն զգուշացնում է. Արգելվում է այրել խոզանները
17/Օգոստոս/2017 - 18:32
Կոչ՝ բնակչությանը. Չվնասել թաքստոցներ փնտրող կենդանիներին
17/Օգոստոս/2017 - 15:21
Երեկ ուշ գիշեր Բաղրամյանի վրա (տեսանյութ)
17/Օգոստոս/2017 - 14:45
Նավթի համաշխարհային գները նվազում են
17/Օգոստոս/2017 - 14:25
Կառավարության նիստ՝ Վայոց ձորի և «Խոսրովի անտառի» հրդեհների մասին (տեսանյութ)
17/Օգոստոս/2017 - 13:56
«ԻԼ-76»-ը 16-րդ թռիչքն իրականացրեց դեպի Խոսրովի արգելոց
17/Օգոստոս/2017 - 13:29
Ով և ինչու է սպառնում փաստաբան Արայիկ Պապիկյանին (տեսանյութ)
17/Օգոստոս/2017 - 13:01
Հանրապետության հրապարակում լուսացույցների ռեժիմները կփոխարինվեն
17/Օգոստոս/2017 - 12:28
Թուրքիայում ևս 2 լրագրող է ձերբակալվել
17/Օգոստոս/2017 - 12:00
Սասնա ծռերի անդամի մոտ Բեխտերևի հիվանդության վտանգ կա
17/Օգոստոս/2017 - 11:29
Կարեն Կարապետյանը երախտապարտ է
17/Օգոստոս/2017 - 11:00
Խոսրովի արգելոցի տարածքում օդային հետախուզություն է իրականացվում
17/Օգոստոս/2017 - 10:32
Լավրովը սադրանք է անվանել Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցները
17/Օգոստոս/2017 - 10:00
Երկրաշարժ՝ Ադրբեջանում
17/Օգոստոս/2017 - 9:44
Եղանակը Հայաստանում օգոստոսի 17-ին
17/Օգոստոս/2017 - 9:29
Սենթ Լուիս. Լևոն Արոնյանը 12 միավորով գրավեց առաջին տեղը
17/Օգոստոս/2017 - 9:00
Օգոստոսի 17-ի հոսանքազրկումները
16/Օգոստոս/2017 - 22:31
Գագիկ Սուրենյան. Սևծովյան ցիկլոնը կհզորանա
16/Օգոստոս/2017 - 22:00
ԱԻՆ.Խոսրովի արգելոցում բռնկված հրդեհի հիմնական օջախները մարվել են (տեսանյութ)
16/Օգոստոս/2017 - 21:30
Սեպտեմբերի 18-ը՝ ոչ աշխատանքային օր
16/Օգոստոս/2017 - 21:00
Արշալույսում հողին հանձնեցին զոհված զինծառայողին
16/Օգոստոս/2017 - 20:30
Ոստիկանները մահակներով ու ոտքերով ծեծի են ենթարկել քաղաքացուն
16/Օգոստոս/2017 - 20:00
Երթևեկության փոփոխություն Երևանում
16/Օգոստոս/2017 - 19:29
Հոգլանդ. Համանախագահներն աշխատում են նախագահների հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ
16/Օգոստոս/2017 - 19:00
ՀՀ վարչապետը Քարվաճառում մասնակցել է ջրի գործարանի հիմնարկեքին (տեսանյութ)
16/Օգոստոս/2017 - 18:34
«ԻԼ-76»-ը 8-րդ թռիչքն է իրականացրել Խոսրովի արգելոցի վրայով
16/Օգոստոս/2017 - 14:30
ԴԱՀԿ-ում՝ նոր համակարգ
16/Օգոստոս/2017 - 13:35
Կամավորի տեսածը Խոսրովի անտառում. ԱԻՆ-ը շատ վատ է աշխատում (տեսանյութ)
16/Օգոստոս/2017 - 13:03
Թուրք-իրանական բարձրաստիճան շփումներ Անկարայում
16/Օգոստոս/2017 - 12:32
Խոսրովի արգելոցում առկա են ծխացող օջախներ
16/Օգոստոս/2017 - 12:05
Արկտիկայի սառույցի ծավալները նվազում են տագնապալի արագությամբ
16/Օգոստոս/2017 - 11:30
Հայերենն ավելացվել է Google-ի ձայնային որոնման ծրագրում
16/Օգոստոս/2017 - 11:04
Արտավանի հրդեհը մարվել է
16/Օգոստոս/2017 - 10:28
Օրվա բաղադրատոմսը. Իտալական սպագետի
16/Օգոստոս/2017 - 10:00
ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարությունը հիշատակում է Թուրքիայում հայկական եկեղեցական սեփականությունը
16/Օգոստոս/2017 - 9:32
Կոչ՝ բնակչությանը. Չվնասել թաքստոցներ փնտրող կենդանիներին
17/Օգոստոս/2017 - 15:21
Երեկ ուշ գիշեր Բաղրամյանի վրա (տեսանյութ)
17/Օգոստոս/2017 - 14:45
Խոսրովի անտառ. «ԻԼ-76» հրդեհաշիջող ինքնաթիռն իրականացրեց առաջին թռիչքը
15/Օգոստոս/2017 - 9:13
Կացնահարված խորհրդականի եղբայր. Եղբայրս նախապես իմացել է, որ իրեն սպանելու են, կինը դրա հետ կապ չուն...
10/Օգոստոս/2017 - 12:58
«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց (լուսանկարներ)
15/Օգոստոս/2017 - 20:30
Վախճանվել է հայտնի բժիշկ Իվան Աղաջանյանը
12/Օգոստոս/2017 - 20:30
Գյուրզա՝ Բաղրամյան պողոտայում
10/Օգոստոս/2017 - 19:01
Գագիկ Սուրենյան. Սևծովյան ցիկլոնը կհզորանա
16/Օգոստոս/2017 - 22:00
Վանո Սիրադեղյան. Հայկական թալիբան՝ վերջաբանի փոխարեն
11/Օգոստոս/2017 - 21:00
Խոսրովի հրդեհից փախածը...
17/Օգոստոս/2017 - 21:22
Ոստիկանները մահակներով ու ոտքերով ծեծի են ենթարկել քաղաքացուն
16/Օգոստոս/2017 - 20:00
Նախարարությունը դիմում է «Խոսրովի անտառ» մեկնող կամավորականներին
14/Օգոստոս/2017 - 12:19
Սևանում հարձակվել են «Ազատության» լրագրողների վրա (տեսանյութ)
14/Օգոստոս/2017 - 13:26
Կամավորի տեսածը Խոսրովի անտառում. ԱԻՆ-ը շատ վատ է աշխատում (տեսանյութ)
16/Օգոստոս/2017 - 13:03
Վանո Սիրադեղյան. Հայկական թալիբան 2
10/Օգոստոս/2017 - 21:00
Կողոպուտ՝ ըստ UCOM-ի
19/Օգոստոս/2017 - 10:30
Օգոստոսի 14-ին ջուր չի լինի
12/Օգոստոս/2017 - 11:31
Հայաստանին սևծովյան ցիկլոն է մոտենում
11/Օգոստոս/2017 - 12:43
Հրդեհի նոր օջախ՝ Լոռու մարզում (տեսանյութ)
15/Օգոստոս/2017 - 21:36
«ԻԼ-76»-ը 2-րդ անգամ ուղևորվեց Խոսրովի արգելոց
15/Օգոստոս/2017 - 11:45

Այս թեմայով