loader

LIFESTYLE

Խոհանոց

Հիշեք այս պարզ կանոնները, և ձեր հավաքույթները միշտ հարթ կընթանան։

Դիետոլոգները խորհուրդ են տալիս հում արևածաղիկ ուտել, սակայն ավելի լավ արդյունքի հասնելու համար պետք է այն նախապես թրջել, հետո նոր ուտել:

Լրահոս