loader
Կտեղակայվեն կրկնող լուսացույցներ

Կտեղակայվեն կրկնող լուսացույցներ

Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 2017 թվականի դեկտեմբերի 9-ից Երևան քաղաքի Դավիթ Անհաղթի փողոց-ՈՒլնեցու փողոց և Աճառյան փողոց-Աճառյան 2-րդ փակուղի փողոց խաչմերուկներում կտեղակայվեն կրկնող լուսացույցներ:

Ճանապարհային ոստիկանություն
 

Share
Class
Link
Plus
Send
Pin

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Լրահոս