loader

Տեղեկատու

Երթևեկություն

Վերանորոգման աշխատանքների մեկնարկը տրվել էր 2016թ.-ին

017 թվականի դեկտեմբերի 9-ից Դավիթ Անհաղթի փողոց-ՈՒլնեցու փողոց և Աճառյան փողոց-Աճառյան 2-րդ փակուղի  խաչմերուկներում կտեղակայվեն կրկնող լուսացույցներ

2017 թվականի դեկտեմբերի 8-ից Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտա-Շահսուվարյան փողոց խաչմերուկում կկատարվի երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն

Տեղեկացնել Ճանապարհային ոստիկանությանը

2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ից

Լրահոս