loader
2018 թ. ընթացքում ոստիկանության 164 վետերան խրախուսվել է ՀՀ ոստիկանության պետի կողմից

2018 թ. ընթացքում ոստիկանության 164 վետերան խրախուսվել է ՀՀ ոստիկանության պետի կողմից

2018թ. «Հանրապետության ոստիկանության վետերանների խորհուրդ» հասարակական կազմակերպության կողմից ՀՀ ոստիկանության ղեկավարության քննարկմանն է ներկայացվել 164 վետերանի խրախուսման ներկայացնելու հարցը, որոնք բոլորն էլ ՀՀ ոստիկանության պետի հրամանով արժանացել են տարբեր խրախուսանքների՝

- ոստիկանության հատուկ կոչում - 5 վետերան,
- ոստիկանության մեդալ - 107 վետերան,
- ոստիկանության կրծքանշան - 19 վետերան,
- ոստիկանության պատվոգիր - 5 վետերան,
- հուշանվեր - 14 վետերան,
- գումար - 14 վետերան:

Share
Class
Link
Plus
Send
Pin

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Լրահոս