loader
Սևակ Միքայելյանը հաղթեց Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում

Սևակ Միքայելյանը հաղթեց Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններում

Հրազդանում  քաղաքապետի ընտրություններից հետո շուրջ 20 ընտրատեղամասերում ձայներն արդեն ամփոփված են: Քաղաքապետի թեկնածու,  Սևակ Միքայելյանը շուրջ 4000 հազար ձայների տարբերությամբ առաջ է անցել մրցակցից, ինչը գործնականում հաղթանակ է նշանակում:

Քվեարկության արդյունքները՝ ըստ ընտրատեղամասերի.

26/28 ընտրատեղամաս Սևակ Միքայելյան` 254 ձայն, Լևոն Ստեփանյան` 27 ձայն, անվավեր` 11: 

26/16 ընտրատեղամաս` Սևակ Միքայելյան` 505 ձայն, Լևոն Ստեփանյան` 176 ձայն, անվավեր` 44 ձայն: 

26/06 տեղամաս` Սևակ Միքայելյան `173 Լևոն Ստեփանյան` 84 անվավեր`13: 

26/21 տեղամաս` Սևակ Միքայելյան`268, Լևոն Ստեփանյան`160, անվավեր` 22: 

26/02 տեղամաս` Սևակ Միքայելյան`330, Լևոն Ստեփանյան` -290, անվավեր` 16 

26/07 ընտրատեղամաս` Սևակ Միքայելյան` 356 ձայն, Լևոն Ստեփանյան` 193 ձայն, անվավեր` 42: 

26/15 տեղամաս` Սևակ Միքայելյան` 693 Լևոն Ստեփանյան `23 անվավեր` 25 

26/25 ընտրատեղամաս` Սևակ Միքայելյան` 331 Լևոն Ստեփանյան` 120 անվավեր` 16 

26/22 ընտրատեղամաս` Սևակ Միքայելյան` 383 Լևոն Ստեփանյան` 234 անվավեր` 25 

26/08 տեղամաս Սևակ Միքայելյան`322 Լևոն Ստեփանյան` 210 Անվավեր`23 

26/10 տեղամաս Սևակ Միքայելյան`314 Լևոն Ստեփանյան`  234 Անվավեր` 37  

26/24 տեղամաս Սևակ Միքայելյան`  288 Լևոն  Ստեփանյան`154 Անվավեր – 17 

26/01 տեղամաս Սևակ Միքայելյան ` 346 Լևոն Ստեփանյան`455 Անվավեր` 23 

26/13 տեղամաս Սևակ Միքայելյան`302 Լևոն Ստեփանյան`116 Անվավեր` 22 

26/19 տեղամաս Սևակ Միքայելյան`  363 Լևոն Ստեփանյան` 201 Անվավեր` 40 

26/18 տեղամաս Սևակ Միքայելյան` 366, Լևոն Ստեփանյան`202, Անվավեր` 40

Share
Class
Link
Plus
Send
Pin

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Լրահոս