loader

Պիտակ:

Ալեքսան Հակոբյան

...գլուխները պատի՜ն են տվել, ով­քեր այդպես են ասում, ընդհա­կառակը՝ [պետության] հիմքերը շատ ճիշտ են դրվել ու շատ լավ են դրվել: Դա ասում են ադրբեջանցիները, թուրքերը, ռուսների որոշ խավեր շարունակում են այդ բանն ասել և ասում են նաև նրանք, ովքեր այդ քարոզչությունն են վարում: Դա սուտ է, անարդար է, անազ­նիվ է։

Լրահոս