loader

Պիտակ:

Զոյա Թադևոսյան

Ակն­հայտ է, որ փոքր տնտեսությամբ երկրները երբեք պետք է մենաշնորհներ չունենան: Քանզի դրանք խանգարում են ազատ շուկայական տնտեսության ձևավորմանը:

Ընդհանրապես խելա­ցի տնտեսվարողները գոնե գնային առումով միշտ ուզում են մրցակցային առավելություն­ներ ունենալ, ինչի հաշվին ավելի մեծ եկա­մուտներ կարող են ստանալ, քան գնաճի, հաշվին։

Նշված ժամանակա­հատվածում որևէ թոշակառու չի սկսել ավե­լի բարձր թոշակ ստանալ, քան ստանում էր դրանից առաջ: Թոշակների ավելացումը կախված է միայն այն հանգամանքից, թե մարդը քանի տարի է աշխատել: Ի դեպ, ան­կախ նրանից՝ ֆիզիկական, թե մտավոր աշ­խատանք է կատարել:

Լրահոս